DIGITALNA AVTOMATIZACIJA IN POVEZOVANJE POSLOVNIH PROCESOV

Namen in cilj operacije je izvedba digitalne transformacije podjetja in s tem izboljšanje uporabniške izkušnje kupcev in dobaviteljev, razvoj podatkovne strategije, uvedba novih digitalnih rešitev in poslovnih modelov, razvoj digitalnih kadrov, vzpostavljanje kibernetske in informacijske varnosti, implementacija komponent industrije 4.0 in posodobitev tehnične opreme. V okviru operacije želimo dvigniti učinkovitost dela zaposlenih in konkurenčnost podjetja.

Za dosego zastavljenih ciljev smo zasnovali celostno strategijo digitalizacije, s katero želimo doseči pričakovane rezultate operacije: dvig inovativnosti, razvoj izdelkov/storitev z višjo dodano vrednostjo in izboljšanje kompetenc zaposlenih.

Skupna predvidena vrednost projekta je 165.355,00 EUR, vrednost sofinanciranja pa 99.213,00 EUR.

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu »Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D-C19).

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).